Платформа для подання заявки на отримання внеску на існування

Онлайн-платформа Департаменту цивільного захисту, яка дозволяє людям, які втікають від війни в Україні, подавати заявки на аліментні внески на себе, на своїх дітей, на неповнолітніх, для яких вони мають правовий захист.

Внесок, який має на меті запропонувати початкову фінансову підтримку в Італії, призначений для тих, хто подав заявку на отримання дозволу на проживання для тимчасового захисту і знайшов незалежне житло навіть у родичів, друзів або приймаючих сімей.

Щоб запитати внесок на https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it, необхідно мати Фіскальний кодекс (вказаний у отриманні заяви про дозвіл на проживання для тимчасового захисту), номер мобільного телефону та електронну адресу.

La piattaforma per richiedere il contributo di sostentamento

È online la piattaforma del Dipartimento della Protezione Civile che permette alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina di richiedere il contributo di sostentamento per sé, per i propri figli, per i minori di cui si ha tutela legale.

Il contributo – che ha l’obiettivo di offrire un primo sostegno economico in Italia – è destinato a chi ha presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea e ha trovato una sistemazione autonoma anche presso parenti, amici o famiglie ospitanti.

Per richiedere il contributo su https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it è necessario avere il Codice Fiscale (indicato nella ricevuta della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea), un numero di cellulare e una email.

Immagine di bluebudgie da Pixabay